top of page
PRIVACY STATEMENT

 

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf, gevestigd aan de Spreeuwenlaan 63, 1742 GS te Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

Van wie verwerkt Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf persoonsgegevens?

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website www.sanneswart.nl bezoekt.

 

Waar gebruikt Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf je persoonsgegevens voor?
Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van bijvoorbeeld een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf verstrekt worden.

 

Verwerkt Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@sanneswart.nl. De gegevens zullen dan worden verwijdert.

 

Hoe lang bewaart Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf persoonsgegevens?

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met een medewerker van Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf persoonsgegevens met derden?

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te maken over de omgang met deze data. Verder heeft Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot zijn de IP-adressen geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sanneswart.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligd Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf persoonsgegevens?

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf via info@sanneswart.nl.

 

Links

Op de website van Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf kunnen links naar andere websites staan. Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf.

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 24 mei 2018. De meest recente versie vind je altijd op www.sanneswart.nl.

 

Contactgegevens:

Sanne Swart | Goudsmid & Fotograaf
Spreeuwenlaan 63 

1742 GS Schagen 

+31 6 55775433

info@sanneswart.nl

www.sanneswart.nl

bottom of page